Panel Solar: Ambil Tahu Untuk Rumah Dan Bangunan Industri

panel solar

Dalam era pertumbuhan teknologi dan kesedaran akan kelestarian alam, penggunaan tenaga boleh diperbaharui (renewable energy) semakin mendapat tumpuan. Salah satu inovasi yang popular adalah penggunaan panel solar untuk menghasilkan tenaga elektrik daripada sinar matahari. Malaysia ada potensi besar dalam menjana tenaga solar menerusi sistem photovoltaic (PV) di atas bumbung bangunan. Ini merupakan perkara yang pernah […]